Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

UWAGA !!!

WYNIKI KONKURSU

 

 

Pokonkursowa wystwa zdjęć odbędzie się w dniach od 6 do 16 maja 2014 roku, w Aix en Provence w sali Pavillon Urzędu Miasta. Ekspozycja obejmie wszystkie nadesłane do nas w ramach konkursu zdjęcia.

Wystawa zostanie zaprezentowana w ramach Dni Europejskich organizowanych dorocznie przez władze miasta.

   Wernisaż wystawy odbędzie się dnia 7 maja 2014 roku o 18h30

 

Regulamin

Photography Competition's

  Regulations

"Poland and the Polish in 2012"

ATTENTION !!!

LES RESULTATS DU CONCOURS


L'exposition des photos issues du concours aura lieu du 6 au 16 mai 2014 dans la salle Pavillon à la Mairie d'Aix en Provence. Toutes les photos envoyées seront exposées.

L'exposition sera présentée dans le cadre des Journées Européennes organisées tous les ans par la Mairie d'Aix en Provence.

Le vernissage de l'exposition aura lieu le 7 mai 2014 à 18h30

 

Le Règlement

Jury Konkursu w składzie :
Jean-Yves Liens
, fotograf  - przewodniczący Jury
Aleksandra Czuja - artysta malarz
Tomasz Kaniowski - artysta malarz
nagrodziło 10 zdjęć
spośród nadesłanych 172 zdjęć (90 uczestników)
(Jury nagradzało zdjęcia - nazwiska autorów w momencie wyboru były dla Jury nieznane)

www.alphaphoto.fr
http://czuja.ultra-book.com/
http://kaniowski.ultra-book.com/
Le Jury du Concours  :
Jean-Yves Liens
, photographe professionnel - Président du Jury
Aleksandra Czuja - artiste peintre
Tomasz Kaniowski - artiste peintre
a
attribué 10 prix
parmi 172 photos envoyées (90 participants)
(le Jury sélectionnait les photos - les noms des participants au moment de ce choix ont été inconnus pour le Jury)
     
PLANOWANA WYSTAWA I WERNISAŻ
MAJ 2014
AIX EN PROVENCE
L'EXPOSITION ET LE VERNISSAGE
PREVU EN MAI 2014
AIX EN PROVENCE
     

Laureaci Konkursu Fotograficznego organizowanego przez Stowarzyszenie POLONICA

Lauréats du Concours photographique organisé par l’Association POLONICA

     

I Pierwsza nagroda 500 euro: Wojciech Owczarzak

Fot.nr 134 Taniec z gwiazdami. Flash Mob z okazji Międzynarodowego Dnia Tanga Argentyńskiego

11.12.12 Stary Browar

I Premier prix 500 euro: Wojciech Owczarzak

Fot.nr 134 Danse avec les stars. Flash Mob à l’occasion de la Journée Internationale du Tango Argentin.
11.12.12 Stary Browar.
     

II Druga nagroda 300 euro:  Agnieszka Malińska

Fot. nr 58. W czasie deszczu dzieci sie nudzą.

Sopot 13 maja 2012

II Deuxième prix 300 euro:  Agnieszka Malińska

Fot. nr 58. Les enfants s’ennuient quand il pleut.

Sopot 13 mai 2012

     

III Trzecia nagroda 150 euro: Michał Siarek

Fot. nr 136. Przedłużyliśmy sobie nieco naszą rodzinną Majorkę.

Kraków 10.05.2012

III Troisième prix 150 euro: Michał Siarek

Fot. nr 136. Notre Majorque familiale se prolonge.

Cracovie, le 10 mai 2012

     

IV Czwarta nagroda 50 euro: Arkadiusz Fraj

Fot. nr 95. Generation.

25.08. 2012 Topolka

IV Quatrième prix 50 euro: Arkadiusz Fraj

Fot. nr 95. Génération.

25.08. 2012 Topolka

 

   

V Piąta nagroda 50 euro: Michał Janusiński

Fot. nr 15. Polska sawanna.Wieś Charsznica,

Małopolska, wrzesień 2012.

V Cinquième prix 50 euro: Michał Janusiński

Fot. nr 15. La savane polonaise. Le village de Charsznica.

La Petite Pologne, septembre 2012.

     

6. Szóste miejsce Michał Siarek

Fot. nr 137. Rozczarowani kibice po meczu Polska-Grecja.

Łódź 8.06.2012

6. Sixième place: Michał Siarek

Fot. nr 137. Les supporteurs déçus après le match Pologne-Grèce,

Lodz 8 juin 2012

     

7. Siódme miejsce : Stefan Foltzer

Fot. nr 154. W drodze.

Kaszuby, jesień 2012

7. Septième place: Stefan Foltzer

Fot. nr 154. En route,

région de Cachoubie, automne 2012

     

8. Ósme miejsce: Iga Gosik

Fot. nr. 172. Kibic 70+

Dom Babci czerwiec 2012.

8. Huitième place: Iga Gosik

Fot. nr. 172. Supporteur 70+.

Maison de ma grande mère, juin 2012

     

9. Dziewiąte miejsce: Kornelia Głowacka-Wolf

Fot. nr 97. Strzeżcie się!

Plac przed kościołem. Luborzyca 26 grudnia 2012

9. Neuvième place: Kornelia Głowacka-Wolf

Fot. nr 97. Méfiez-vous!

 Le Parvis de l’Eglise le 26 décembre 2012 Luborzyca

     

10. Dziesiąte miejsce: Daria Wika

Fot. nr 127. W drodze do pracy.

Okolice Łodzi. 8.12.2012

10. Dixième place: Daria Wika

Fot. nr 127. En route au travail.

Les environs de Lodz, le 8 décembre 2012

GRATULUJEMY !!!   FELICITATIONS !!!
     
Sprawozdanie z obrad Jury konkursu fotograficznego
"Polska i Polacy w 2012 r"
  Compte-rendu des délibérations du Jury du Concours photographique
La Pologne et les Polonais en 2012