POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

      Nasza szkoła

Notre école

 

Nasze dzieci mają dwie ojczyzny .....  /  Nos enfants ont deux patries ....

 

       

 

 

    

Przygotowania do Topienia Marzanny - symbolu zimy

 

 Préparations à la Noyade de Marzanna - symbole de l'hiver

 

Styczeń 2015

Janvier 2015
     
Wizyta w Szkole Polskiej
Bożena et Maciej Grzywaczewscy
15.10.2014
La visite à l'Ecole Polonaise
Bożena et Maciej Grzywaczewscy
15.10.2014

 

 

  

Mali i duzi, każdy jakiś talent ma  i dla każdego jest miejsce w naszej szkole!
Jeśli chcecie  się przekonać czy warto chodzić do polskiej szkoły,
najlepiej przyjdźcie i zobaczcie sami.

 Zapraszamy.

 

 

 Archiwum zdjęć ze szkoły / Galerie de photos de l'école