Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

 

 

 

5 czerwca 2006, po rocznej przerwie wspólnie ze Stowarzyszeniem "Les Amis de Sainte Victoire" wzowiliśmy tradycyjne wejście w Zielone Świątki na górę Sainte Victoire. Była to jubileuszowa 20 pielgrzymka.  Niestety niektórzy nie mieli wolnego poniedziałku i nie mogli być z nami a było bardzo przyjemnie!

 

      Le 05 juin 2006 après une année d'interruption, ensemble avec l'Association "Les Amis de Sainte Victoire" nous avons pu renouveler notre traditionnelle ascension de la Sainte Victoire à la Pentecôte. C'était le 20ème pèlerinage. Dommage que certaines personnes n'ont pas eu leur lundi libre car c'était très agréable!

 

 

 

 

     

Wchodzimy biało-czewonym (!!!) szlakiem

Notre piste est balisée en blanc et rouge !!!

     

         

Podejście nie jest łatwe ... La montée n'est pas facile ...

   

 

             

 

W końcu jesteśmy na szczycie!

Enfin nous sommes au sommet !

 

Zobaczcie zdjęcia ! / Venez voir les photos !