Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Powrót / Retour

 

W końcu jesteśmy na szczycie!

Enfin nous sommes au sommet !

 

 

Jak zwykle krótka msza w kaplicy na szczycie

Comme d'habitude une courte messe dans la chapelle au sommet

Jesteśmy wszyscy głodni !!! On a tous faim !!!

Smacznego ! Bon appétit !

 

         

    

 

No i w końcu nadeszła pora na śpiewanie przy gitarach

 

Enfin nous chantons au son des guitares

   

   

Stowarzyszenie "Les Amis de Ste Victoire" przygotowało stoisko informacyjne L'association "Les Amis de Ste Victoire" a préparé un stand d'information

 

 

Schodzimy po mile spędzonym dniu

 

Après cette journée très agréable nous descendons

 

 

 

    

 

I niestety niektórzy (w tym autorka) widzieli tu grupę po raz ostatni gdyż zgubili biało-czewony szlak !

Malheureusement certains (dont l'auteur) ont vu le groupe pour la dernière fois car ils ont perdu la balise blanc - rouge !

 

    

 

 

 

Powrót / Retour

 

 

 

 

 

 

 

 Do przyszłego  roku !!!!    A l'année prochaine !!!