Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

14 czerwca 2009 zakończyliśmy jubileuszowy dziesiąty sezon działalności naszego Stowarzyszenia.

Najpierw zobaczyliśmy spektakl przygotowany przez Szkołę Polską - "Gra w kolory" po którym nastąpiło rozdanie świadectw - a potem - tradycyjny już spektakl humorystyczny - w tym roku zatytułowany "Wesoła Gromadka"

Jak zwykle wieczór zakończył się piknikiem !

Le 14 juin nous avons clôturé la saison - la dixième saison - des activités de notre Association.

D'abord nous avons pu voir le spectacle préparé par l'école polonaise suivi par la remise des diplômes. Ensuite traditionnellement nous avons vu le spectacle humoristique - cette année intitulé "La joyeuse compagnie"

Comme d'habitude la soirée s'est terminée par
le pique-nique !