Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

17 czerwca 2007 tradycyjnym spektaklem zakończyliśmy kolejny sezon naszej działalności. Zaczęli dorośli uczniowie, którzy uczą się polskiego języka na różnych poziomach a następnie dzieci przedstawiły kolorowy i wesoły  spektakl "Obrazki z Polski". Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody.  Po krótkiej przerwie na zmianę dekoracji grupa teatralna dorosłych przedstawiła "Program Nowej Telewizji Franco-Polo" ze specjalnym reportażem z Aix en Provence! Czyżby Polonica była już tak znana? Po zasłużonych brawach tak jak co roku poszliśmy na wspólny piknik.

 

SZKOŁA - OBRAZKI Z POLSKI
ECOLE - LES IMAGES DE LA POLOGNE

GRUPA TEATRALNA - NOWA TELEWIZJA

GROUPE THÉÂTRAL- NOUVELLE CHAÎNE TÉLÉ

PIKNIK
GRILLADES

Le 17 juin nous avons clôturé la nouvelle saison de notre activité par le traditionnel spectacle . Les élèves adultes qui étudient la langue polonaise ont commencé les festivités. Ensuite les enfants ont présenté le spectacle plein de joie et de couleurs "Les images de la Pologne". Tous les élèves ont reçu les diplômes et les cadeaux. Après une courte pause pour le changement des décors le groupe théâtral a présenté "Le programme de la nouvelle chaîne de télé Franco-Polo" avec un reportage très spécial d'Aix en Provence! Est-ce que Polonica est déjà connue à ce point ? Après les applaudissements bien mérités comme tous les ans nous nous sommes rendus tous ensemble au pique-nique.