Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Część druga - GRUPA TEATRALNA - NOWA TELEWIZJA

 

Deuxième partie - GROUPE THÉÂTRAL- NOUVELLE CHAÎNE TÉLÉ

 

UWAGA ! SPECJALNY REPORTAŻ Z AIX EN PROVENCE !!!

NASI REPORTERZY SĄ NA MIEJSCU !

ATTENTION ! LE REPORTAGE SPECIAL D'AIX EN PROVENCE !!!

NOS JOURNALISTES SONT SUR PLACE !

 

Ekipa techniczna już się przygotowuje   L'équipe technique se prépare
 

Uwaga! Za pięć sekund wchodzimy na wizję!

Uwaga, wielkie wydarzenie w Aix en Provence !

Miasto postanowiło usypać kopiec imienia Poloniki !

To nie koniec ważnych informacji z Aix. Powstanie kompleks kulturalno - wypoczynkowy Polonicum dzięki głównej wygranej w Euromillion! Ponadto wielkim zainteresowaniem cieszą się specjalne trasy wycieczkowe "Śladami Smoka Wawelskiego" a także obozy przetrwania dla młodzieży w naszym regionie. 

Informacje sportowe : krótki reportaż o ciekawych metodach trenera obiecującej piłkarskiej drużyny parafialnej "Star Limanowa". Czekamy na wyniki!

Attention, nous serons en direct dans cinq secondes !

Grand événement à Aix en Provence !

La ville a décidé de construire un tertre dédié à Polonica! Ce n'est pas tout. Nous apprenons que le centre culturel Polonicum sera construit à Aix grâce au don de la gagnante d'Euromillion ! En plus les excursions sur les pas du Dragon de Cracovie ainsi que les camps de survie pour les jeunes sont organisés dans notre région.

Sport : reportage au sujet des méthodes très intéressantes de l'entraîneur d'une équipe paroissiale de foot, la très prometteuse "Star Limanowa". Nous attendons les résultats !

Dziennik na żywo przerwany wejściem Smoka!

 


Les aléas du direct - le Dragon fait peur aux journalistes !

Pogoda : Zmiany klimatyczne w Aix en Provence. Już niepotrzebne są tu okulary słoneczne, za to przydadzą się parasole, prezent od miasta Krakowa. 

Météo : changements climatiques à Aix en Provence. On n'a plus besoin de lunettes de soleil, par contre le cadeau de la ville de Cracovie, les parapluies, serviront bien!

Nie zabrakło Audiotele ! Il y a eu aussi un jeu télévisé ! Wywiad z mieszkańcami Aix. Co to jest Polonica?
To taka piosenkarka ! (???)
Le micro-trottoir à Aix . C'est quoi Polonica?
C'est une chanteuse ! (???)

To taki taniec, raz dwa trzy, raz dwa, trzy.. (!!!)

C'est une danse, un, deux, trois, un, deux, trois (!!!)

To jest nowy kraj, który wszedł do unii Europejskiej (!?!?)

C'est un nouveaux pays de l'Union Européenne (!?!?)

To jest Stowarzyszenie, które ciągle coś organizuje i przysparza za dużo pracy dziennikarzom ! Ostatnio nawet sprowadzili Smoka Wawelskiego!

C'est une Association qui organise sans arrêt quelque chose! Cela donne beaucoup trop de travail aux journalistes! Dernièrement ils ont même fait venir le Dragon de Cracovie!

Dziennik jest sponsorowany przez firmę "Po balu"   Le journal est sponsorisé par l'entreprise "Après le bal"

Brawo dla wszystkich aktorów (także dla tych nakręconych bez ich wiedzy ) - na zdjęciu - nowy trener "Star Limanowa" w towarzystwie mieszkańców Aix.

Bravo à tous les acteurs, y compris ceux enregistrés sans qu'ils soient au courant - photo - l'entraîneur de "Star Limanowa" accompagné par les habitants d'Aix.

I koniec dziennika, pozostaje tylko ekipa techniczna która musi zamknąć studio nagrań!

Et c'est la fin du journal, il ne reste à l'équipe technique que de ranger et fermer le plateau. 

Powrót do poprzedniej strony  / Retour page précédente