Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

W SOBOTĘ 17 LISTOPADA 2012 w odbył się
Jesienny koncert piosenki Leszka DŁUGOSZA


 
--- 

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2012 a eu lieu
Concert automnal des chansons de Leszek DŁUGOSZ

Wspaniałego nastroju stworzonego przez śpiewającego poetę nie da się opisać... najlepiej posłuchać...
Il est difficile de décrire l'ambiance sublime crée par le poète-chanteur.... Ecoutez ....

Leszek Długosz

Kilka zdjęć z wspaniałego koncertu.
Po koncercie można było porozmawiać z artystą i otrzymać autograf...
Quelques photos du concert exceptionnel.
Après le concert on a pu discuter avec l'artiste et obtenir l'autographe...
Leszek Długosz odwiedził Polską Szkołę.
Nawiązał wspaniały kontakt z uczniami, przekazał im cząstkę żywej polskiej kultury....
Leszek Długosz zamieścił wywiad , przygotowany przez uczniów na swojej stronie internetowej. Dziękujemy !
Leszek Długosz a rendu visite à l'Ecole Polonaise.
Il a établi un merveilleux contact avec les élèves. Il les a transmis une part de la culture vivante polonaise....
Leszek Długosz a fait paraître l'interview préparé par les élèves sur son site internet. Merci !!!!

 

Fotograf Andrzej Szełęga

Leszek Długosz literat, kompozytor, pianista, aktor,  jeden z najbardziej znanych polskich śpiewających poetów.

Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiował na Wydziale Aktorskim w PWST w Krakowie. W 1965 roku związał się z krakowskim kabaretem Piwnica pod Baranami, gdzie uchodził za jednego z  największych artystów w zespole.

Z Piwnicą rozstał się w r. 1978. Od tego czasu występuje przeważnie samodzielnie.

W 1979 r przebywał na stypendium artystycznym we Francji, ufundowanym przez rząd francuski. Pobyt we Francji zaowocował wydaniem płyty w całości w języku francuskim.

Wydał kilkanaście tomików poezji. Z własnymi recitalami występuje w wielu miastach Polski, a także za granicą (m.in. w Austrii, Belgii, Czechosłowacji, Francji, Kanadzie, RFN, Szwajcarii, Szwecji, USA, Włoszech).

Oprócz działalności estradowej i literackiej publikuje również  felietony w "Czasie krakowskim", "Rzeczpospolitej"  i w „ Dzienniku Polskim”.

Od 2007 roku w Radiu Kraków prowadzi autorski program "Przyjemności niedzieli".

Wykłada w Studium Literacko-Artystycznym na UJ w Krakowie.

 W 2007 r. uhonorowany Tytułem Mistrza Mowy Polskiej VOX POPULI (nagroda publiczności).  Laureat plebiscytu krakowskiego Studenckiego Festiwalu Piosenki 2012 na wykonawcę 50 lecia.

 Najsłynniejsze utwory to m. in.:

Dzień w kolorze śliwkowym - sł. i muz. L. Długosz

Ja chciałbym być poetą - sł. Andrzej Bursa, muz. L. Długosz

Jaka szkoda - sł. S. Baliński, muz. L. Długosz

Pod Baranami też już dzisiaj inny czas - sł. i muz. L. Długosz

 

Leszek Dlugosz homme de lettres, compositeur, pianiste, acteur, l’un des  plus célèbres poètes-chanteurs polonais, diplômé de l’Université Jagellonne  de Cracovie et de l’Ecole Supérieure du Théâtre de cette même ville. Membre de la célèbre troupe  « Cave aux Béliers » de Cracovie  depuis 1965, il fut l’une de ses  personnalités principales. En 1978, il quitta ce théâtre pour entamer sa carrière individuelle de poète-chanteur. En 1979, il obtint une bourse artistique du gouvernement français et séjourna en France. Un disque de ses chansons en français résulta de cette expérience.

Il est l’auteur de nombreux recueils de poésie. Il se produit en concert en Pologne et à l’étranger (France, Belgique, Autriche, Canada, République Tchèque, Allemagne, Suisse, Suède, Etats-Unis, Italie).

Outre son activité scénique, il publie des articles dans des périodiques polonais. Depuis 2007 il dirige à la  Radio Cracovie   l’émission   « L’agréable dimanche ». Il enseigne à l’Université Jagellonne de Cracovie. Il est  porteur du prestigieux titre Maître de la Langue Polonaise Vox Populi 2007. En 2012, il obtient le prix du public du Festival de la Chanson Etudiante de Cracovie – en tant que meilleur chanteur du 50éme anniversaire du festival. .

Ses plus célèbres titres sont :

 

Une journée couleur prune

Je voudrais être un poète

Quel dommage

« Aux Béliers » -  un autre temps