Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

powrót / retour

 

Koncert
Concert
     
Kilka słów wstępu o artyście i koncert się zaczyna ... Quelques mots d'introduction et le concert commence....
Od pierwszych chwil Leszek Długosz wytworzył wspaniały nastrój w stylu Piwnicy pod Baranami.. Dès le début Leszek Długosz créa une ambiance pleine de charme dans le style de la "Cave aux Béliers"
     
     
     
Bravo !!!! BIS !!!!!!
     
Artysta z wielką życzliwością rozmawiał ze słuchaczami a chętnym nie było końca! L'artiste a discuté très volontiers avec les auditeurs et il a été très sollicité !
     
     
     
     
     
     
Dziękujemy Panu Justet z Piano Justet za bardzo sprawne dostarczenie fortepianu, przy trudnych warunkach dostawy. Jego maszyna wzbudzała prawdziwą sensację Merci à M. Justet du Piano Justet pour son efficacité, malgré les conditions de la livraison du piano très difficiles! Sa machine a éveillé la curiosité des passants!   Dziękujemy również Cathy i Henri z Resto du Set za bardzo sympatyczny przyjęcie
Merci à Cathy et Henri du Resto du Set pour leur accueil très chaleureux

powrót / retour