POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

-

13 maja 2018 z Roquefavour k/Aix en Provence odbył się

Jarmark Kresowy EST'ivales

z udziałem zespołu Perła z Litwy

W programie były:

- tańce wykonaniu polskiego zespołu tańca Perła z Litwy - tańce polskie, litewskie, ukraińskie…

- piosenki lwowskie (Duet Nova Aura śpiew, Jerzy Zając akordeon)

- animacja muzyczna - wspólne śpiewanie

- prezentacja polskich Kresów,

- stoiska z polskim rzemiosłem artystycznym,

- stoisko restauracji polskiej 'Un Coin de Bonheur " z Marsylii – polskie potrawy kresowe i pieczone prosię

- Ciasta polskie, zimne napoje, piwo,…

- Gry i zabawy dla wszystkich

Jednego tylko zabrakło... dobrej pogody..... Impreza była przewidziana na zewnątrz w pięknym otoczeniu Akweduktu w Roquefavour. Niestety, wielka ulewa zmusiła nas do przeniesienia Jarmarku do środka. Na szczęście piękne sale historycznego budynku spelniły swoje zadanie i licznie przybyła publiczność spędziła bardzo udany dzień.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy w trudnych warunkach pracowali nad tym, aby impreza sie udała a także wiernej publiczności, która mimo złej pogody przybyła na to wydarzenie.Le 13 mai 2018 à Roquefavour à coté d'Aix en Provence a eu lieu

Fête Populaire EST'ivales

avec la participation de l'ensemble Perla de Lituanie

Au programme : danses par l'ensemble polonais Perła de Lituanie

- spectacle de danses polonaises, lituaniennes, ukrainiennes, …

- chansons de Lviv (Duo Nova Aura chants, Jerzy Zając accordéon)

- animation musicale - chants en commun

- présentation des régions de l'est de la Pologne,

- stands d’artisanat polonais,

- stand du restaurant polonais 'Un Coin de Bonheur " de Marseille – plats polonais traditionnels de l'est et cochon rôti !

- Gâteaux polonais, buvette : boissons froides, bières,…

- Jeux et animations populaires pour tous

Il ne manquait qu'une chose.... du beau temps ... L'événement a été prévu dehors sur le très beau terrain à côte d'Aqueduc de Roquefavour. Malheureusement une très grosse pluie nous a forcée à déplacer la fête à  l'intérieur. Heureusement les très beaux locaux du mas historique ont rempli leur rôle et le très nombreux public arrivé pour la Fête passait une très bonne journée.

Nous remercions à tous les bénévoles qui ont travaillé dans les conditions très difficiles pour que la fête soit réussie et également à notre public fidèle qui est arrivé nombreux malgré le mauvais temps.

 

Perła - Tańce polskie Perła - Danses polonaises
   
więcej zdjęć plus de photos
 Perła -  Taniec polski/Danse polonaise  Perła - Taniec góralski/Danse montagnarde
   
więcej zdjęć/plus de photos więcej zdjęć/plus de photos
 Perła - Taniec ukraiński 1/Danse ukrainienne 1 Perła - Taniec ukraiński 2/ Danse ukrainienne 2
   
więcej zdjęć/plus de photos więcej zdjęć/plus de photos
Perła - Tańce litewskie Perla - Danses lituaniennes
   
więcej zdjęć plus de photos
   Perła   Taniec litewski 3 / Danse lituanienne 3 Inne atrakcje i animacje / D'autres attractions et animations
   
więcej zdjęć/plus de photos więcej zdjęć/plus de photos
NOVA AURA - Piosenki lwowskie NOVA AURA - Chansons de Lvov
   
więcej zdjęć plus de photos
Kilka zdjęć Quelques photos
Stoisko z rzemiosłem artystycznym
Stand avec l'artisanat polonais
Wojtek Zawiślak
dźwięk/régie son
Restauracja polska/Restaurant polonais
"Un coin de bonheur"
Ciasta i napoje /Gâteaux et boissons
German Komarowski
dyrektor i choreograf zespołu Perła
directeur et
chorégraphe de
Perła
Jerzy Zając (Kraków) - akordeon
 Jerzy Zając (Cracovie)  accordéon
   
więcej zdjęć plus de photos
Dziękujemy wszystkim! Merci à tous !