POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

-

           powrót/retour

Perła - Taniec polski Perła - Danse polonaise
       
       
       
       
       

 powrót/retour

Perła - Taniec polski Perła - Danse polonaise
       

 powrót/retour

 Perła -  Taniec góralski Perła - Danse montagnarde
       
       

 powrót/retour

Perła -  Taniec ukraiński 1

Perła -  Danse ukrainienne 1
       
       
       
       

 powrót/retour

 Perła -  Taniec ukraiński 2

Perła -  Danse ukrainienne 2
       
       
       
       

 powrót/retour

 Perła - Tańce litewskie Perła -  Danses lituaniennes
       
       

 powrót/retour

 Perła - Taniec litewski Perła -  Danse lituanienne
       

 powrót/retour

NOVA AURA - Piosenki lwowskie

NOVA AURA - chansons de Lvov
       
       

 powrót/retour

Inne atrakcje i animacje D'autres attractions et animations
       
       
       
       

 powrót/retour