POLONICA

Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Aktualności
Actualités

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Régions

13 czerwca 2004 odbył się

 

OGRÓD SZTUKI

Dzień ten dał okazję do spotkania w

miłej atmosferze zarówno artystom przedstawiającym różne generacje i tendencje jak i amatorom sztuki licznie odwiedzającym wystawę.

 

Zdjęcia :

Artyści i ich dzieła

Jak przebiegł dzień - konkurs dla dzieci

 

Le 13 juin 2004 a eu lieu

 le JARDIN des ARTS

Cette journée a été une occasion  pour une agréable rencontre aussi bien pour les artistes représentant les différentes générations et tendances comme pour les  amateurs d'arts qui sont venus nombreux visiter l'exposition.

Les photos :

Les artistes et leurs œuvres

Ambiance de la journée et concours
pour les enfant