Poprzednia strona / Page précédente

 

Pogoda dopisała prawie przez cały dzień Il a fait beau presque toute la journée
Obiad artystów i organizatorów Le déjeuner des artistes et des organisateurs
Dzieci rozpoczynają pracę nad konkursowymi rysunkami. Les enfants commencent à préparer des dessins pour
 le concours
Po naradzie jury złożonego z artystów obecnych na wystawie następuje rozdanie nagród Après la délibération du jury constitué des artistes présents à l'exposition on distribue les prix.
Wszyscy mali artyści mogą być dumni ! Tous les petits artistes peuvent être fiers !
         
Wystawa wszystkich prac dzieci Tous les travaux des enfants sont exposés.
A po rozdaniu nagród - podwieczorek dla wszystkich! Et après la distribution des prix - le goûter pour tout le monde !
Można było spróbować pysznych polskich ciast On pouvait goûter de délicieux gâteaux polonais
 
Szkoda tylko, że pod koniec nadeszły burzowe chmury, które zmusiły nas do wcześniejszego zakończenia dnia Quel dommage que vers la fin de l'après-midi l'orage qui menaçait nous a forcé à raccourcir notre journée.

 

Poprzednia strona / Page précédente