POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

Powrót / Retour

Zespół Perła w Aix en Provence
9
.05.
2018
L'ensemble Perla à Aix en Provence
9.05.2018
Spacer po Aix Promenade à Aix
       
       
       
 

Powrót / Retour

 
Tańce litewskie Danses lituaniennes
       
       
 

Powrót / Retour

 
Taniec polski Danse polonaise
       
       
       
       
 

Powrót / Retour

 
Taniec słowacki Danse slovaque
       
 

Powrót / Retour

 
Stoisko Poloniki Stand de Polonica
       
 

Powrót / Retour

 

Szkoła Polska

Ecole Polonaise
       
 

Powrót / Retour

 

 

Dziękujemy -- Merci