Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

1 lipca 2007 roku odbyła się uroczysta msza w trakcie której dzieci ze wspólnoty polskiej przyjęły sakramenty bierzmowania i pierwszej komunii. Mieliśmy zaszczyt gościć na niej księdza Rektora Misji Katolickiej we Francji Stanisława Jeża. Dla Poloniki msza ta miała szczególny charakter, gdyż żegnaliśmy na niej księdza Ryszarda, który zakończył swoją misję we Francji.

 

Le 1 juillet 2007 a eu lieu une messe solennelle pendant laquelle les enfants de la communauté polonaise ont reçu les sacrements de la confirmation et la première communion. Nous avons eu l'honneur d'accueillir Recteur de la Mission Catholique Polonaise en France, Stanisław Jeż. Pour Polonica cette messe a eu un caractère  particulier, car nous disions au revoir au père Richard qui clôturait sa mission en France.

 

   
Młodzież oczekująca na bierzmowanie i pierwszą komunię świętą Les jeunes attendent la confirmation et la première communion
   
   
   

Podziękowania dla Księdza Rektora Misji Katolickiej i dla Księdza Ryszarda

Les remerciements au Recteur de la Mission Catholique et au Père Richard

Pożegnania i podziękowania od Poloniki dla Księdza Ryszarda.
Wszyscy są bardzo wzruszeni.

Au revoir et les remerciements au Père Richard de la part de Polonica.
Tout le monde est très ému.

Po uroczystości poczęstunek dla wszystkich Après la cérémonie un repas pour tout le monde.
   

 

Powrót do poprzedniej strony  / Retour page précédente