Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 
     
W czasie aperitifu można podziwiać stroje nadchodzących gości. Zabawne i zaskakujące stroje gości.

Pendant l'apéritif on peut admirer les costumes surprenants et drôles de nouveaux arrivants.
     
Tradycyjnie rozpoczynamy bal Polonezem ... Traditionnellement le bal commence par la Polonaise. 
     
Znane polskie piosenki i inne przeboje porywają wszystkich do tańca. Les chansons polonaises et autres tubes invitent à la danse.
     
Podczas kolacji pośród podanych potraw nie zabrakło  polskich wędlin i bigosu. A l'heure de dîner parmi les plat servis figurent les spécialités polonaises - charcuterie et "bigos".
     
Główną atrakcją balu jest wybór najpiękniejszych strojów. Jury wybiera zwycięzców w trzech kategoriach - Panie, Panowie i Pary - Grupy. Aby ułatwić pracę Jury wszyscyprzebrani defilują. L'attraction principale du bal est l'élection des plus beaux costumes. Le Jury choisit les gagnants dans trois catégories : Les Dames, Les Messieurs et les Couples - Groupes. Afin de faciliter le travail du Jury toutes les personnes déguisées défilent.
     
Kto wygrał ? Zobaczcie sami ...

A następnie bawiliśmy się do rana !

Qui a gagné ? Découvrez par vous mêmes ...

Ensuite nous avons dansé jusqu'au petit matin !