Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

W czasie aperitifu można podziwiać stroje nadchodzących gości. Zabawne i zaskakujące stroje gości.

Pendant l'apéritif on peut admirer les costumes surprenants et drôles de nouveaux arrivants.

 

     
     
     
     
     
     
           
     
     
     
        

Retour / Powrót