Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

WITAMY : BIENVENUE

 

Witamy wszystkich na Balu Urodzinowym Poloniki. Nasz Bal zaszczycili swoją obecnością honorowi goście z Merostwa Aix en Provence. Bienvenue à tous au Bal d'Anniversaire de Polonica.
Nous sommes très honorés par la présence des invités d'honneur de la Mairie d'Aix en Provence. 
     
     
     

Powrót / Retour