Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Tort urodzinowy / Gâteau d'anniversaire

 

 

Polonica 10 lat !!!

Polonica 10 ans !!!

 

 

Bal Urodzinowy nie moze być bez tortu urodzinowego !!!

Sto lat, Sto lat, niech żyje, żyje nam !

Le Bal d'Anniversaire ne peut pas avoir lieu sans gâteau d'anniversaire !

Joyeux Anniversaire !!!

Ale to nie koniec niespodzianek - jest i prezent !

Mais ce n'est pas tout - il y a aussi le cadeau !

Z pudełka wychodzi dziewczynka, która symbolizuje dziesięcioletnią Polonicę

Une petite fille sort de la boite.

Elle symbolise Polonica qui a dix ans

     
     

Ale trzeba spróbować tortu ! Pani prezes symbolicznie zaczyna krojenie.

Mais il faut goûter le gâteau. La présidente symboliquement coupe le premier morceau

     
To nie wszystko - oprócz tortu są jeszcze tradycyjne polskie pączki i inne polskie ciasta ! Ce n'est pas tout - il y a aussi les traditionnels beignets polonais et d'autres gâteaux polonais!
     

 

Powrót / Retour