Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Tańczymy do białego rana !!!

On danse jusqu'au petit matin !!!

 

Ekipa DJ Nos DJ
     
Żegnamy artystów z zespołu Cracovia Danza, którzy odjeżdżają do Krakowa Les artistes de Cracovia Danza nous quittent - ils partent pour Cracovie
     
a my bawimy się do białego rana ! et nous dansons jusqu'au petit matin !
     
     
     

Powrót / Retour