Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

Polonez / La Polonaise

 

 

 

Zgodnie z naszą tradycją rozpoczynamy Bal polonezem. Tym razem poloneza z figurami prowadzi Romana Angel z zespołu Cracovia Danza. Cała sala rusza w rytm poloneza... Comme dans notre tradition nous avons commencé le Bal par la polonaise. Cette fois-ci c'est Romana Agnel de l'ensemble Cracovia Danza qui mène la polonaise. Toute la salle vibre au rythme de la polonaise ...
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Powrót / Retour