Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

APERITIF 

     
Wspaniałe sale Moulin de la Récense czekają na gości. Les magnifique salles du Moulin de la Récense attendent les invités
Można już zauważyć stylowe i pomysłowe kostiumy! L'aperçu des costumes - stylés et ingénieux promet déjà une ambiance spéciale !
     
     
     

Powrót / Retour