POLONICA

Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Aktualności Actualités

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

        

 

   Powrót / Retour

   

 W dniach od 17 do 23 stycznia 2005

w Office de Tourisme w Aix en Provence

odbyła się

Wystawa Konkursu Fotograficznego

Du 17 au 23 janvier 2005

à Office de Tourisme à Aix en Provence 

a eu lieu

L'exposition du Concours Photographique

    

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

Powrót / Retour