POLONICA

Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Aktualności Actualités

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

  

Wernisaż / Le vernissage

Powrót / Retour

21.01.2005

Zaczynamy część oficjaną - przypomnienie historii konkursu i podziękowania dla naszych sponsorów - Wspólnoty Polskiej i Konsulatu Polski z  Lyonu

La partie officielle - le rappel de l'historique du concours et nous remercions nos sponsors - Wspólnota Polska et le Consulat de Pologne de Lyon

Pierwsza nagroda - wyjazd do Polsk
Premier prix -  voyage en Pologne

Druga nagroda /Deuxième prix

Wszystkie nagrody zostały sprowadzone z Polski

Trzecia nagroda / Troisième prix

Tous les cadeaux sont
d'origine polonaise

Czwarta nagroda / Quatrième prix

Jury przyznało 10 nagród

Piąta nagroda / Cinquième prix

Le jury a attribué dix prix

Szósta nagroda / Sixième prix

odbiera syn / c'est le fils qui le récupère

Siódma nagroda / Septième prix

Prawie wszyscy laureaci są obecni

Ósma nagroda / Huitième prix

Presque tous les lauréats sont présents

Dziewiąta nagroda / Neuvième prix

Z wyjątkiem wypadków losowych

lub zbyt dużej odległości

Dziesiąta nagroda / Dixième prix

A l'exception de force majeure ou d'une trop grande distance

Jury otrzymuje na pamiątkę albumy o Polsce

Le jury reçoit les albums photo de la Pologne comme souvenir

Jeszcze kilka zdjęć

Encore quelques photos

i kończymy część oficjalną

et la partie officielle est finie

       
       
       
       
       
1° Prix
Rodzina Janiec / La famille Janiec 2° Prix :  Christiane Guiraudie 3°¨Prix : Annie Chetaille 4° Prix : - Charles Emmanuel Foltzer
5° Prix : Marta Foltzer 6° Prix :  Wiesław Rojewski  7°¨Prix : Krystyna Metschies Jezierska 8° Prix : -Karolina Garnczarek 
 
  9° Prix :  Madeleine Veysseyre  10°¨Prix : Henryk Dunajewski    

Powrót / Retour