POLONICA

Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Aktualności Actualités

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

 

  

KONKURS FOTOGRAFICZNY / LE CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE

OKNA NA POLSKĘ / OUVRIR LES FENÊTRES SUR LA POLOGNE

Powrót / Retour

Rok 2004 będzie we Francji rokiem Polski. W maju 2004 roku Polska, wraz z dziewięcioma innymi państwami, wejdzie do Unii Europejskiej. Nasze Stowarzyszenie pragnie zwrócić uwagę Państwa na te, tak ważne dla naszego kraju wydarzenia. Wkrótce Europa otworzy nam drzwi. Zanim jednak to się stanie, pomyślmy co chcemy aby zobaczyła? Co chcemy za wszelką cenę zachować, co uratować od zapomnienia, co pragniemy zmienić a czym pochwalić się przed Europą?

Państwa refleksje pomogą innym zobaczyć nowe oblicze Polski.

Najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone i wystawione w Aix en Provence !

Laureat konkursu pojedzie do Polski !!!

L'année 2004 sera en France consacrée à la Pologne qui, avec neuf autres pays rejoindra l'Union Européenne. Notre association souhaiterait fêter cet événement.

Nous vous proposons de participer à notre concours, par le biais duquel nous obtiendrons une image de la Pologne, telle que vous la voyez. Pour bien des personnes encore, la Pologne ne correspond à aucune image, à aucun paysage, à aucun souvenir.

Votre participation nous aidera à changer cela.

La Pologne - vous y êtes allés, vous y avez fait des photos, vous y avez vécu des moments forts … vos réflexions nous intéressent.

Les meilleures photos seront récompensées et exposées à Aix en Provence!!! Le gagnant partira en Pologne !!!

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed przystąpieniem do konkursu.

Pour le bon déroulement du concours, veuillez lire attentivement le règlement.

REGULAMIN

 1. Temat konkursu jest wolny. Krajobraz, kultura, tradycje, sceny z codziennego życia stworzą obraz Polski takiej, jaką ją widzicie. Zdjęcie powinno pochodzić z okresu 1993 - 2004.

 2. Każdy uczestnik przysyła tylko jedno zdjęcie. Pożądany format fotografii to : 20 x 30 cm. Zdjęcie powinno być opisane na odwrocie : imię i nazwisko autora, jego adres, data i miejsce powstania zdjęcia oraz tytuł.

 3. Zdjęcia prosimy nadsyłać na adres :
  POLONICA,
  "Le Ligourès" Maison de la Vie Associative,
  13090 Aix en Provence, Francja
  Tel/fax:
   - 04 42 95 14 05 / 04 42 20 78 04 / 04 42 50 62 26
  e-mail polonica@aixpolonica.net
  Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2004 roku.

 4. Stowarzyszenie POLONICA zastrzega sobie prawo wyeliminowania prac obrażających moralność lub o bardzo złej jakości technicznej.

 5. Stowarzyszenie POLONICA zastrzega sobie prawo do dysponowania zdjęciem (wystawa, reprodukcja).

 6. Jury konkursu składać się będzie z osób nie należących do Stowarzyszenia i związanych zawodowo z fotografią lub innymi dziedzinami sztuki.

 7. Główną nagrodą konkursu jest wycieczka do Polski dla dwóch osób : przelot samolotem oraz trzy noclegi w hotelu.

 8. Autorzy zdjęć otrzymają informacje o miejscu i terminie wystawy.

 9. Przesyłając zdjęcie autor wyraża zgodę na warunki regulaminu. Zdjęcia nie będą zwracane.

REGLEMENT

 1. Le sujet de notre concours est libre. Tous les aspects de la Pologne peuvent être présentés: paysages, architecture, traditions, vie quotidienne. Votre photo doit être effectuée entre 1993 et 2004.

 2. Chaque participant envoie une seule photo. Le format accepté est : 20 x 30 cm. La photo doit porter au dos votre nom, prénom, adresse, la date et le lieu de la prise ainsi que le titre.

 3. La photo doit être envoyée à l'adresse suivante:
  POLONICA,
  "Le Ligourès" Maison de la Vie Associative,
  13090 Aix en Provence,
  Tél/fax:
     - 04 42 95 14 05 / 04 42 20 78 04 / 04 42 50 62 26
  e-mail polonica@aixpolonica.net
  La date limite d'envoi est fixée au 31 mars 2004

 4. L'Association Polonica se réserve le droit d'éliminer des photos portant atteinte à la pudeur ou étant de mauvaise qualité.

 5. L'Association Polonica se réserve le droit de disposer de la photo (exposition, droit de reproduction).

 6. Le jury du concours sera composé de personnes extérieures à l'Association et professionnellement liées à la photographie ou à d'autres disciplines d'art.

 7. Le grand prix du concours : un voyage aller - retour en avion en Pologne, pour deux personnes et trois nuits d'hôtel.

 8. L'Association Polonica informera les participants de la date et du lieu de l'exposition des photos.

 9. En envoyant la photo le participant approuve le règlement. Les photos ne seront pas renvoyées aux participants.

 

Powrót / Retour