Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

31 maja 2014 roku odbył się dyżur ZUSD z konferencją przeprowadzoną przez specjalistów z Polski. Gościem konferencji był Pan Konsul Generalny z Lyonu, Dariusz Wiśniewski.
Po konferencji, specjaliści ZUS udzielali indywidalnych porad dotyczących świadczeń, wspomagani przez specjalistów z naszego stowarzyszenia (Miłosz Paul Lis - porady prawne, Magdalena Guilhou - porady dotyczące pracy)
Le 31 mai 2014 a eu lieu une permanence de ZUS (Sécurité Sociale polonaise) précédée d'une conférence assurée par les spécialistes venus de la Pologne. Monsieur le Consul Général de la Pologne de Lyon, Dariusz Wiśniewski nous a honoré par sa présence.
Après la conférence les spécialistes de ZUS recevaient individuellement des personnes pour les conseils concernant les indemnités, aidés par les spécialistes de notre association (Miłosz Paul Lis - conseils juridiques et Magdalena Guilhou - conseils concernant l'emploi)

 

     
     
     
     
     
     

 

 

Niektóre informacje dotyczące świadczeń emerytalnych Certains information concernant les indemnités de retraite