Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

1 czerwca 2008 roku pojechaliśmy na wycieczkę autokarową pojechaliśmy do Baux de Provence aby obejrzeć spektakl "Van Gogh" w Katedrze Obrazów. Spektakl ten był niezwykle interesujący. Pogoda nam dopisała, mogliśmy bez przeszkód zrobić piknik ze śpiewaniem przy gitarach.

Nie zapomnieliśmy też o dzieciach - przecież 1 czerwca jest Dzień Dziecka! Każde z obecnych dzieci dostało mały prezencik!

A na koniec niespodzianka - zwiedzanie pobliskiej piwnicy winnej położonej w starym kamieniołomie.

Wszyscy byli bardzo zadowoleni z wycieczki, powrót również był bardzo przyjemny, gdyż jeszcze pośpiewaliśmy w autobusie.

Czekamy na następne wycieczki!

1 juin 2008 nous sommes partis en excursion en car direction le Baux de Provence voir le spectacle "Van Gogh" à la Cathédrale d'Images. Le spectacle a été très intéressant. Le temps nous a permis de pique-niquer dehors et chanter au son des guitares.

Nous n'avons pas oublié les enfants - le 1 juin c'est La Journée des Enfants! Chaque enfant présent a reçu un petit cadeau.

Et pour finir notre journée - surprise - visite de la cave vinicole qui est établie dans l'ancienne carrière.

Le retour s'est dans dans une bonne ambiance, rythmée dans les chants et les rires.

A quand la prochaine excursion?

 

 

 

   
Wyruszamy na wycieczkę Nous partons
Przy wyjeździe z Aix pada deszcz, ale humorów nie psuje! Il pleut lorsque nous quittons Aix, mais cela n'entame pas la bonne humeur ! W drodze do Katedry Obrazów / En route à la Cathédrale d'Images

Spektakl jest po prostu wspaniały. Obrazy Van Gogha, wyświetlane na kamienne ściany przy akompaniamencie świetnie dobranej muzyki wywierają olbrzymie wrażenie. Le spectacle est grandiose. Les peintures de Van Gogh, projetées sur des murs en pierre au son de la musique très bien choisie sont très impressionnantes.
SMACZNEGO BON APPETIT
   

     
     
DZIEŃ DZIECKA LA JOURNEE DES ENFANTS
Wszystkie obecne na wycieczce dzieci (nawet te duże) dostały prezencik! Tous les enfants présents (même les grands) ont reçu un petit cadeau!
     
"GDYBYM MIAŁ GITARĘ" "SI J'AVAIS LA GUITARE"
Po jedzeniu oczywiście śpiewamy przy gitrarach! Après manger bien sur nous chantons au son des guitare.
Nawet przechodzący turyści zatrzymywali się żeby nas posłuchać! Même les touristes qui passaient s'arrêtaient pour nous écouter.
     
     
WIZYTA W PIWNICZCE WINNEJ I ODJAZD VISITE DANS LA CAVE VINICOLE ET LE DEPART
Na koniec zwiedzamy piwniczkę winną, położonn w starym kamieniołomie i bardzo malowniczą. Pour finir nous visitons la cave située dans l'ancienne carrière et très pittoresque.
     
     
     
WESOŁY AUTOBUS LES RIRES ET LES CHANTS
     
Wszyscy są bardzo zadowoleni z wycieczki Tout le monde est très content de l'excursion
     
W autobusie dalej śpiewaliśmy! Nous avons continué à chanter dans le car!