POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

Przygotowania Les préparatifs
Kiermasz świąteczny Le petit marché de Noël
W oczekiwaniu na przybycie wszystkich gości i rozpoczęcie uroczystości można zakupić piękne polskie ozdoby choinkowe oraz rzemiosło artystyczne. Także harcerze proponują na swoim stoisku ozdoby, które sami wykonali oraz upieczone przez nich pyszne pierniczki. En attendant l'arrivée de toutes les personnes et le début des festivités on peut acheter de très belles décorations polonaises de Noël et des objets de l'artisanat polonais. Les  scouts proposent également la vente des produits qu'ils ont eux-mêmes confectionné - des belles décorations de Noël ainsi que des délicieux pains d'épices
OPŁATEK OPŁATEK (Le pain d'azyme de Noël)
Wszyscy obecni dzielą się opłatkiem według pięknej polskiej tradycji Tous les participants partagent "opłatek" (pain de Noël) selon la belle tradition polonaise
       
       
       
POCZĘSTUNEK LE REPAS
Kolacja według polskiej tradycji Le repas selon la tradition polonaise
KOLĘDY LES CHANTS DE NOËL