Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

PRZYGOTOWANIA PREPARATIONS
     
     
   
Wszystko jest gotowe na przyjęcie gości Tout est prêt pour accueillir les invités
OPŁATKI Tradition polonaise de partage de "l'opłatek"
     
     
Według pięknej polskiej tradycji obecni dzielą sie opłatkiem składając sobie życzenia Selon la belle tradition polonaise les participants partagent "l'opłatek " en se souhaitant les meilleurs vœux 
     
     
     

POLSKIE TRADYCJE KULINARNE
LES TRADITIONS POLONAISES DE CUISINE
Oczywicie zaczynamy od barszczu - tym razem z pasztecikami grzybowymi. Potem nastąpi degustacja innych polskich potraw - sałatek, śledzi i oczywiście polskich tradycyjnych ciast - pierników, serników, makowców... Bien sur nous commençons par la "barszcz" (soupe de betteraves) accompagnée cette fois-ci par les petits pâtés aux champignons.  Ensuite nous dégusterons les autres mets polonais - salades, harengs et bien sur les gâteaux polonais - pains d'épices, gâteaux au fromage, gâteaux au pavot ...
     
KOLĘDY CHANTS DE NOËL
Inną piękną polską tradycją jest śpiewanie kolęd. Wszyscy obecni śpiewają razem najbardziej popularne kolędy. Une autre belle tradition polonaise sont les chants de Noël. Tous les participants chantent ensemble les chants de Noël les plus connus.
     
     
     
     
     
   
  Przy okazji spotkania wigilijnego możemy pomóc potrzebującej osobie i zakupić płytę z kolędam, z której dochód przeznaczony jest na leczenie chorego. A l'occasion de la rencontre de Noël, nous pouvons aider une personne dans le besoin et acheter un disc avec les chants de Noël. La recette de cette vente est prévue pour financer les frais des soins d'un malade.