Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE

15 grudnia 2012

NOËL
15 décembre 2012


Pięknie przygotowana sala czeka na gości. La salle bien décorée est prête pour l'arrivée des invités. Ekipa przygotowująca salę
L'équipe qui a préparé la salle
Ksiądz Krzysztof błogosławi tradycyjny polski opłatek La bénédiction de "l'oplatek" traditionnel par Père Christophe
     
     
Wszyscy dzielą się opłatkiem  składając sobie życzenia według pięknej polskiej tradycji. Tous le monde partage "opłatek" en souhaitant les vœux selon la belle tradition polonaise.
     
Wszystkiego najlepszego !!!! Meilleurs vœux !!!
     
     
KOLĘDY CHANTS DE NOËL
  Śpiewanie kolęd to także piękna polska tradycja, podtrzymywana przez Polonikę Les chants de Noël c'est une autre belle tradition polonaise, maintenue par Polonica
Wszyscy razem śpiewają kolędy - dorośli i dzieci, Polacy i Francuzi Tout le monde chante ensemble - les adultes et les enfants, les Polonais et les Français
     
     
     
W tym roku zamiast tradycyjnej do tej pory Wigilii przy stołach zorganizowaliśmy Spotkanie Opłatkowe. Dzięki temu kontakt był łatwiejszy, można było porozmawiać z wieloma osobami. Oczywiście nie zabrakło tradycyjnych polskich wigilijnych dań. Cette année à la place d'un repas traditionnel à table, nous avons organisé une rencontre de Noël. Grâce à ça le contact a été plus facile, on pouvait discuter avec des nombreuses personnes. Evidement il ya eu aussi des plats traditionnelles polonais!