Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 WIGILIA

11.12.2011


REPAS DE NOËL

11.12.2011

 

Życzenia świąteczne składa przewodnicząca Poloniki oraz ksiądz Krzysztof La présidente de Polonica et père Christoph présentent les vœux  de Noël
Uczestnicy dzielą się opłatkiem składając sobie życzenia Les participants partagent "opłatek" en se souhaitant les vœux
     
     
Kolędy Les chants de Noël
     
     
     
     
     

Wszystkiego najlepszego!!! Joyeux Noël !!!