Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

WIGILIA

13.12.2009

REPAS DE NOËL

     
Kilka słów powitania i przypomnienia pięknych polskich tradycji wigilijnych a także kilka wierszy przygotowanych przez młodzież Quelques mots de bienvenue et d'explication des belles traditions polonaises de Noël ainsi que quelques poèmes préparés par les jeunes
Dzielimy się opłatkiem ... Nous partageons "opłatek" ...
 ...składając sobie życzenia ... avec les voeux
     

Zabawny wiersz - i zaczynamy posiłek

Un poème amusant - et nous commençons le repas

Na początek tradycyjny barszczyk

Pour commencer soupe de betteraves traditionnelle

Były także pierogi z kapustą i grzybami

Il y a eu aussi les "pierogi" farcis à la choucroute et champignons

     
Jak zwykle wszyscy śpiewamy kolędy Comme d'habitude nous chantons tous les chants de Noël  ("kolędy")
     
     

Opłatek