Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise ŕ Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Jasełka

Opłatek

Wieczerza Wigilijna

Kolędy

W sobotę 13 grudnia 2008
odbyła się

naszego Stowarzyszenia

Le samedi 13 décembre 2008 a eu lieu

 

de notre Association

Le spectacle de Noël

Opłatek

Le Repas de Noël

Les chants de Noël

Przygotowania i ..... Les préparatifs et .....
Zaczynamy ! On commence !
Jasełka Le spectacle de Noël
Pomaluśku Józefie ... Pas si vite, Joseph...
O, Józefie! Powiedz nam kto Jezusowi śpiewa? Anieli ! Eh, Joseph ! Dis-nous qui est-ce qui chante pour Jésus ? Les Anges !
Świeć gwiazdeczko mała świeć ! Brille, la petite étoile !

Co tak wysoko po niebie świeci? To chyba Anioł po niebie leci!

Anioł leci a za nim Gwiazda ! Narodził się największy Gazda !

Que est-ce qu'il brille si haut dans les cieux ? C'est l'Ange !

Et l'Etoile le suit ! Le plus grand Berger est né !

My też pastuszkowie, nie tylko królowie jedziemy z kapelą Les bergers ainsi que les Rois avancent avec la musique

Powrót/Retour                             

Opłatek Le Pain de Noël

Po Jasełkach, według pięknej polskiej tradycji podzieliliśmy się opłatkiem, który pobłogosławił Ksiądz Krzysztof.

Aprčs le spectacle de Noël selon la belle tradition polonaise nous avons partagé le pain de Noël, béni par le Pčre Christophe

Opłatek  rozdały dzieci.

Le pain de Noël a été distribué par les enfants.
Wszystkiego najlepszego ! Les meilleurs voeux !

Powrót/Retour                                   

Wieczerza Wigilijna Le Repas de Noël
     
     
     
     
      
"Autorzy" niektórych potraw wigilijnych "Les auteurs" de certains plats
... bardzo sprawnie i szybko podawanych ! ... et servi trčs rapidement !

Powrót/Retour                                   

Kolędy Les chants de Noël
I tak jak w Polsce, wszyscy śpiewaliśmy kolędy Comme en Pologne nous chantions ensemble les chants de Noël
     
     
     

Powrót/Retour