Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

W sobotę 8 grudnia 2007 odbyła się

naszego Stowarzyszenia

 

Le samedi 8 décembre 2007 a eu lieu


de notre Association

selon la tradition polonaise

Przygotowania Préparatifs

Dużo było pracy ...

Il y a eu beaucoup de travail ...

Ale w końcu i sala i scena są gotowe ! Mais enfin la salle et la scène sont prêtes !
Wszyscy są,  zaczynamy ... Tout le monde est là, on commence...
Po kilku słowach przywiatania przez Panią Prezes, zaczynamy Jasełkami przygotowanymi przez dzieci z Polskiej Szkoły Après quelques mots de bienvenue de Madame la Présidente, nous commençons le spectacle préparé par les enfants de l'Ecole Polonaise
    
Świąteczne porządki u aniołków Grand ménage de Noël chez les petits anges

Nie miały aniołki choinki na Święta, o choince dla niech nikt tam nie pamiętał !

Na szczęście historia dobrze się kończy i aniołki mogą świętować Boże Narodzenie!

Les petits anges n'avaient pas de sapin de Noël, personne n'y a pensé !

Heureusement l'histoire finit bien et les petits anges peuvent fêter Noël !

 

 

 

Opłatek

Po Jasełkach, według pięknej polskiej tradycji podzieliliśmy się opłatkiem, który pobłogosławił Ksiądz Krzysztof, i który rozdały dzieci. Après le spectacle de Noël selon la belle tradition polonaise nous avons partagé "l'opłatek", béni par le Père Christophe. Les enfants l'ont distribué parmi les présents.

 

 

 

Posiłek

 

 

 

Le Repas

Kolędy Chants de Noël
Jak zwykle zrobiliśmy przerwę na śpiewanie kolęd ! Comme d'habitude nous avons fait une pause pour chanter les chants de Noël !

A tymczasem w kuchni praca wre ...

Entre temps, dans la cuisine le travail continue ...

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do pomocy w przygotowaniu Wigilii nie szczędząc sił, własnego czasu a także ofiarodawcom! Merci à tous ceux qui se sont joints dans la préparation de notre Repas sans compter ses forces et son temps libre et à tous les donateurs!

Powrót/Retour