Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Polskie tradycje wigilijne
/ Les traditions de Noël en Pologne

    

 

 

W sobotę 10 grudnia 2005 odbyła się
Wigilia po polsku

naszego Stowarzyszenia

Samedi 10 décembre 2005 a eu lieu

le Repas de Noël
selon la tradition polonaise

de notre Association

Kilka zdjęć /  Quelques photos....

Przygotowania :Nareszcie sala gotowa

Les préparatifs : Enfin la salle est prête

Dzieci już czekają

Les enfants sont prêts aussi

Możemy zaczynać...

On peut commencer...

Dzieci ze szkoły polskiej przedstawiają Jasełka Les enfants de l'école polonaise présentent le spectacle de Noël
Pasterze zagrają małemu Jezuskowi Les bergers jouent pour le petit Jésus
I wszyscy składają sobie życzenia

No i nikt nie zrobił zdjęć !

Tous le monde se souhaite
les meilleurs voeux

Et personne n'a pris de photos!

Dzieci rozdają opłatki Les enfants distribuent les "opłatek"
Teraz można zasiąść do tradycyjnego wigilijnego posiłku. Oczywiście trzeba zacząć od barszczu Maintenant nous pouvons commencer notre traditionnel Repas de Noël. Bien sur nous commerçons par le "barszcz" (soupe de betteraves) Nie zabrakło również innych tradycyjnych potraw wigilijnych. Bien sûr d'autres plats traditionnels ont suivi.
       
       
Śpiewamy wspólnie kolędy On chante ensemble les chants de Noël