POLONICA

Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Aktualności
Actualités

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

 

W sobotę 13 grudnia spotkaliśmy się na
Wigilii po polsku

 

Samedi, le 13 décembre nous nosu sommes rencontrés

à l'occasion de
Repas de Noël selon la tradition polonaise

 

A jak było? Zobaczcie...

Et comment ça s'est passé ? Regardez...

Polskie tradycje wigilijne
/ Les traditions de Noël en Pologne

 

La salle bien décorée Pięknie przygotowana sala Przedstawiciele merostwa
zabierają głos
Les représentants de la Mairie prononcent quelques mots
Ksiądz Ryszard zaczynaWigilię
Père Richard ouvre la soirée
Trzeba pokroić dwumetrowy chleb
Il faut couper le pain de 2 mètres
Zaczyna się ruch w kąciku kuchennym On s'agite dans le coin cuisine
Wszyscy próbują tradycyjnych wigilijnych potraw Tout le monde déguste les plats traditionnels
Był barszczyk z uszkami, śledzie, ryby na zimno, pierogi z kapustą  - la soupe aux betteraves, harengs, les poissons, les "pierogi"à la choucroute
Kapusta z grzybami, ryba na gorąco - ale nie karp! La choucroute aux champignons, poisson chaud - mais pas de la carpe!
No i oczywiście ciasta - makowce, serniki, pierniki i kruche ciasteczka Et bien sur les gâteaux - au fromage, au pavot et pain d'épices,
Nie zabrakło tradycyjnego śpiewania kolęd - wszyscy pięknie śpiewali, a zwłaszcza dzieci. Nous avons tous chanté les chants de Noël ( kolędy) - les enfants se sont bien appliqués
Kilka słów na temat koncertu kolęd 4 stycznia
Quelques mots au sujet du concert du 4 janvier
I kontynuujemy nasz posiłek Et nous continuons notre repas
do późnych godzin nocnych jusqu'à tard dans la nuit

  Do zobaczenia za rok / A l'année prochaine