Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

                                      

18 marca 2011 roku odbył się kolejny Wieczorek Poetycki pod tytułem


"Łapy, dzioby, pióra ..– Wiersze o zwierzętach"


Temat okazał się bardzo dobry, uczestnicy przynieśli dużo wierszy, które czytali na głos w wesołej atmosferze. Oczywiście nie  zabrakło piosenek o zwierzętach a zwłaszcza ze słynnego Zwierzyńca :

 

I łaciate, i kudłate
pręgowane i skrzydlate
te co skaczą i fruwają
na nasz program zapraszają

Le 18 mars 2011 a eu lieu la Soirée Poétique

"Les becs, les pattes, les plumes …- Les animaux dans la poésie "

Le sujet a été un vrai succès, beaucoup de poèmes qui ont été lus. La Soirée s'est déroulée dans une très bonne ambiance avec des chansons au sujet des animaux et surtout la chansons du célèbre "Zwierzyniec" (Programme animalier)

 

Ils ont des taches, ils ont des poils
Ils ont des rayures, ils ont des plumes
Ils sautent, ils volent
Ils vous invitent à notre programme!

 

Zwierzęta wymienione w wierszach

Les animaux détaillés dans les poèmes

 

I łaciate, i kudłate ..... Zaczynamy Wieczorek ! Ils ont des taches, ils ont des poils ... Nous commençons notre Soirée
     
Zwierząt ujętych w wierszach coraz więcej, rośnie lista na tablicy Des plus en plus des animaux décrits dans les poèmes, la liste sur le tableau s'allonge
     
Większość wierszy jest bardzo zabawna i wszyscy świetnie się bawią ! La plupart des poèmes est très drôle et amuse le public !
     
     
     
     
     
     
Na koniec niespodzianka : mamy wśród nas poetkę : ukazał się tomik jej wierszy
Marta Chrzanowska-Foltzer  (z lewej) "Jaskółki z papieru".
Joanna czyta jej wiersze.
A la fin une surprise : Nous avons une poète parmi nous : le recueil des poèmes de
Marta Chrzanowska-Foltzer (à gauche) "Des hirondelles en papier"
  a été édité.  Joanna lit ses poèmes.
     
  Cocktail