Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

W piątek 16 marca 2007 odbył się
Wieczorek Poetycki
"To lubię"

Le vendredi 16 mars 2007 a eu lieu
la Soirée Poétique
"Ma poésie préférée"

 

     
Wiele jest pięknych i ulubionych wierszy, ale niełatwo wybrać te, które przedstawić innym...   Il y a beaucoup de beaux poèmes mais ce n'est pas facile de choisir ceux qu'on voudrait présenter aux autres ...

Słuchamy wierszy na różne tematy ...

Śpiewamy ulubione piosenki ...

Nous chantons les chansons préférées ..

Nous écoutons les poésies sur de différents thèmes

Nastrój zmienia się w zależności od czytanych wierszy - od wzruszająch  do humorystycznych ...   L'ambiance change par rapport aux poésies lues - parfois émouvantes, parfois drôles ...