Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

       

10 PIOSENEK DLA JANA PAWŁA II
Wspomnienie, obraz, piosenka ...

Stowarzyszenie Polonica przygotowało wieczór piosenki poświęcony Janowi Pawłowi II. Odbył się on w przeddzień odsłonięcia figury naszego wielkiego Rodaka w kościele St Esprit w Aix en Provence 7 maja 2011 .

Pieśń towarzyszyla Janowi Pawłowi II podczas całego pontyfikatu. Nawiązywał do niej w homiliach, śpiewal także sam, zwłaszcza podczas spotkań z młodzieżą. Intonował piosenki religijne, ale takze te związane z jego ukochanymi górami.... Dziś śpiewając te pieśni wracamy pamięcią i sercem do chwil gdy był z nami.


10 CHANSONS POUR JEAN-PAUL II
 Mémoire, image, chanson ...
L'association Polonica a préparé une soirée de chansons consacrée à Jean-Paul II. Il a eu lieu la veille de l'inauguration de la statue de notre grand compatriote dans l'église St Esprit à Aix en Provence le 7 mai 2011.

La chanson accompagna Jean Paul II tout au long de son pontificat. Il l’introduisait dans ses homélies, il chantait souvent lui-même, surtout pendant les rencontres avec les jeunes. Il entonnait des chants religieux mais aussi des airs très chers de sa région montagneuse… Aujourd’hui en chantant ces mélodies nous revivons, par la pensée et au fond du cœur,  les jours de sa présence parmi nous…

 

     
Każda pieśń poprzedzona jest krótkim wstępem   Chaque chant est précédé d'une courte introduction
 
oraz ilustrowana zdjęciami Jana Pawła II oraz miejsc bliskich mu ...   et illustrée par les photos de Jean-Paul II et les lieux qui lui ont été proches ...
 
     
 
     
 
     
 
Litania do Jana Pawła II / Litanie de Jean-Paul II