POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

15 kwietnia 2016
odbył się
Wieczorek Filmowy
na którym pokazano film Jerzego Hoffmana


 Obsada : Izabella Scorupco, Michał Żebrowski, Aleksander Domogarow, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Zamachowski i in. Muzyka : Krzesimir Dębski.
Film ten pokazaliśmy w wersji polskiej z napisami francuskimi, by
ł więc dostępny dla naszych francuskojęzycznych członków. W ten sposób zaczęliśmy obchody Roku Siekiewicza.  Wieczorek ten jest wprowadzeniem do wielu mających nastąpić niedługo wydarzeń, z których najważniejszym będzie dzień 8 maja

"Polska  XVII wieku - Wokół Trylogii Sienkiewicza"

Le 15 avril 2016
 a eu lieu
la Soirée Cinématographique
le film de Jerzy Hoffman

avec Izabella Scorupco, Michał Żebrowski, Aleksander Domogarow, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Zamachowski . Musique : Krzesimir Dębski.

Nous avons projeté ce film en version polonaise, sous-titrage français, ainsi il a été accessible à nos membres francophones. C'est comme cela que nous avons commencé les festivités liées à l'année de Sienkiewicz dont le point d'orgue sera la journée du 8 mai "Autour de la Trilogie de Sienkiewicz La Pologne pittoresque du XVIIème siècle
"