POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

26 lutego 2016 roku odbył się

Wieczorek Filmowy Poloniki

2013 rok

Reżyseria Joanna Kos-Krauze oraz Krzysztof Krauze

Le 26 février 2016 a eu lieu

La Soirée Cinématographique de Polonica

2013 rok

Mise en scène Joanna Kos-Krauze et Krzysztof Krauze

 

Marta Chrznaowska-Foltzer przestawiła krótko sylwetkę cygańskiej poetki Papuszy.

Marta Chrzanowska-Foltzer a présenté la silhouette de la poétesse tzigane Papusza.

Jej wiersze odkryte i przetłumaczone z cygańskiego na język polski przez polskiego poetę Jerzego Ficowskiego ukazały się w wielu językach.

Ses poèmes, découverts et traduits du tzigane en langue polonaise par le poète polonais Jerzy Ficowski sont paru ensuite dans plusieurs langues.

Po interesującej pogadance obejrzeliśmy niezwykle ciekawy film, który zachwycał pięknymi obrazami i muzyką a także wzruszał dramatycznymi losami Papuszy.

Après cette courte introduction nous avons regardé le film qui nous a marqué par les très belles images et musique mais aussi par le destin tragique de Papusza.