Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 25 maja 2012
odbył się
Wieczorek Filmowy Poloniki

Film „Gerry” z 2002 r. Reż. Gus van Sant.
Grają Matt Damon, Casey Affleck.
W
ersja angielska, podpisy polskie.

Wstęp : Alicja Sawicka, Tomasz Kaniowski
 
  25 mai 2012
a eu lieu
Soirée Cinématographique de Polonica

Film « Gerry » 2002. Réalisateur Gus van Sant.
Avec Matt Damon, Casey Affleck.
Version anglaise, sous-titrée en polonais.

Introduction : Alicja Sawicka, Tomasz Kaniowski
 
 

 

    
   
   
   
   
   
   
Po filmie, który wzbudził dużo emocji i kontrowersyjnych opinii nastąpiła ożywiona dyskusja Le film a provoqué beaucoup d'opinions controversées et il  a animé une discussion très animée.