POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

17 listopada 2017
Z okazji 150 lecia urodzenia Marii Skłodowskiej Curie
odbył się
Specjalny Wieczór Filmowy Poloniki
film polsko-belgijsko-francusko-niemiecki
 "Maria Skłodowska Curie"

2016  reżyseria Marie Noëlle, obsada : Karolina Gruszka, Charles Berling, Iza Kuna, Daniel Olbrychski, Piotr Głowacki, Jan Frycz, wersja francusko-polska
Wszyscy obecni byli pod wrażeniem tej niezwykłej postaci
. Dyskusje trwały jeszcze długo po zakończeniu filmu
Le 17 novembre 2017
A l'occasion du 150 anniversaire de la naissance de Marie Curie
 a eu lieu
 la Soirée Cinématographique Exceptionnelle de Polonica 
film production Pologne, Belgique, France, Allemagne
"Marie Curie"
2016  mise en scène - Marie Noëlle, avec : Karolina Gruszka, Charles Berling, Iza Kuna, Daniel Olbrychski, Piotr Glowacki, Jan Frycz, version franco-polonaise.
Les spectateurs ont étés impressionnés par ce personnage hors du commun. Les discussions ont duré longtemps après la fin du film.