Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

29 lutego 2008 roku odbył się kolejny
Wieczór Filmowy
Poloniki.

Tym razem przedstawiliśmy film z francuskimi podpisami, aby nasi członkowie, którzy nie władają biegle polskim językiem mogli również skorzystać z naszego Wieczorka. W planie mieliśmy Quo Vadis, niestety, nie udało nam się zdobyć francuskojęzycznej wersji i w rezultacie pokazaliśmy Starą Baśń w reżyserii Jerzego Hoffmana.

Mamy nadzieję, że naszym widzom podobał się i ten film, oparty na historii i legendzie polskiej i kręcony w historycznej osadzie słowiańskiej Biskupin.

29 février 2008 a eu lieu la
Soirée cinématographique de Polonica.

Cette fois-ci nous avons présenté le film sous-titré en français pour que nos membres qui ne parlent pas couramment le polonais puissent en profiter aussi.

C'est "Quo Vadis" que nous avons voulu présenter, mais malheureusement nous n'avons pas réussi à trouver la version française et finalement nous avons pu voir "Le Vieux Conte" de Jerzy Hoffman.

Nous espérons que nos spectateurs ont apprécié également ce film, basé sur l'histoire et  la légende  polonaise et tourné dans le site historique slave de Biskupin.