Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

27 stycznia 2008 roku miał miejsce kolejny - tym razem Noworoczny Wieczór Filmowy Poloniki
Zobaczyliśmy
"Igraszki z Diabłem" świetny spektakl  Teatru TV,
wg sztuki Jana Drdy, w reżyserii  T. Lisa.

Mimo trudności technicznych udało się w końcu "przezwyciężyć diabła" i mogliśmy wyświetlić film.  Wybuchom śmiechu nie było końca!

 

 

Obsada :  Marian Kociniak, Krzysztof Kowalewski, Marek Kondrat, Jerzy Kamas, Zdzisław Wardejn, Tadeusz Kondrat, Janusz Gajos, Jan Prochyra,
Wojciech Pokora, Barbara Wrzesińska, Magdalena Zawadzka, Jan Kociniak, Andrzej Federowicz

Le 27 janvier 2008 a eu lieu la
Soirée Ciné du Nouvel An
"Igraszki z Diabłem" / "Les Jeux avec le Diable", une excellente pièce de théâtre TV de Jan Drda, mise en scène de T. Lis.

Malgré les difficultés techniques nous avons fini par "vaincre le diable" et projeter le film. Rire garanti pour tout le monde!

 

Avec: Marian Kociniak, Krzysztof Kowalewski, Marek Kondrat, Jerzy Kamas, Zdzisław Wardejn, Tadeusz Kondrat, Janusz Gajos, Jan Prochyra, Wojciech Pokora, Barbara Wrzesińska, Magdalena Zawadzka, Jan Kociniak, Andrzej Federowicz