Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

8 lutego 2013 roku odbył się

Klubowy Wieczorek Filmowy Poloniki
 

Wprowadzenie : Aleksandra Czuja i Tomasz Kaniowski. 

Le  08 Février 2013 a eu lieu

 la Soirée du Club Cinématographique
 
Introduction: Aleksandra Czuja et Tomasz Kaniowski

film " RESTLESS" de GUS VAN SANT,  2011;  Henry Hopper, Mia Wasikowska, Ryo Kase, Schuyler Fisk, Lusia Strus, Jane Adams, Chin Han, Victor Morris

Wprowadzenie Introduction
     
Projekcja Projection
Dyskusja Discussion