Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

 

23 listopada 2007 roku odbył się pierwszy
Wieczór Filmowy
Poloniki.

Mogliśmy zobaczyć film "Vinci" Juliusza Machulskiego. Pokaz został zorganizowany w salkach naszego Stowarzyszenia, ale wszyscy mieli wrażeni jakby byli w prawdziwym kinie! Wieczór zakończyliśmy krótkim spotkaniem.

Na pewno będą następne Wieczory!

23 novembre a eu lieu la première
Soirée cinématographique de Polonica.

Nous avons pu voir le film "Vinci" de Juliusz Machulski. La séance a été organisée dans le salles de notre Association mais c'était comme si nous étions au cinéma!
La Soirée a été clôturée par une courte rencontre conviviale.

 Nous allons organiser d'autres Soirées comme ça!