POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

PIĄTEK 13 PAŹDZIERNIKA 2017

odbyło się - WALNE ZEBRANIE
Piątek i trzynastego - nie można było tego nie zauważyć !
A więc
po Zebraniu  zorganizowana została Loteryjka na piątek 13tego i inne zabawy

Zebranie zakończono poczęstunkiem z polskimi ciastami i napojami


VENDREDI 13 OCTOBRE 2017
a eu lieu
L'ASSEMBLEE GENERALE
Le vendredi treize - on ne pouvait pas ne pas le remarquer !
Donc - après l'Assemblée on a organisé
le Loto pour le vendredi 13 et d'autres jeux
L'Assemblée a été clôturé par la dégustation des gâteaux polonais et boissons