POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

5 listopada 2016 roku
odbyło się w Aix en Provence
szkolenie nauczycieli przedszkolnych Stowarzyszenia Polonica przeprowadzone przez Panią Małgorzatę Małyskę z Polonijnego Centrum Edukacyjnego Literka
. W ciekawy i bardzo żywy sposób Pani Małyska przedstawiła różne techniki edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnych
Le 5 novembre 2016
à Aix en Provence a eu lieu
la formation pour les enseignantes de la maternelle de l'Association Polonica par Madame Małgorzata Małyska du Centre de Formation de l'Education Literka. Mme Małyska a présenté les différentes méthodes éducatives d'une façon ludique et vivante.

 

Jedno z ćwiczeń - piosenka "Maluj motyle" l'un des exercices - la chanson "Peins les papillons"
zabawa ruchowa do piosenki un jeu au son de la chanson
malowanie motyli on peint les papillons