Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

     

30 stycznia 2008 w naszej szkole było wesoło ! Jak to powiedział Jan Brzechwa w "Pchle Szachrajce" - "Jest karnawał - w karnawale wszyscy chętnie robią bale!"

No więc w naszej szkole też odbył się bal karnawałowy!

Le 30 janvier 2008 tout le monde s'amuse dans notre école. C'est le Carnaval, alors dans notre école c'est pareil - on s'amuse au bal de Carnaval!

 

Najpierw przygotowujemy maski!   D'abord on prépare les masques !
     
     
     

Niespodzianka !!! Surprise !!!

Rodzice przygotowali przedstawienie marionetek !  / Les parents ont préparé le spectacle de marionnettes !

CZERWONY KAPTUREK / LES PETIT CHAPERON ROUGE

PRZYGOTOWANIA PREPARATIFS
     

ZACZYNA SIĘ ...

ON COMMENCE ...

     
     
     
     
Brawo !!!   Bravo !!!

A TERAZ CZAS NA ZABAWĘ / LES DANSES

     
    
     
     
     
     

No i koniec balu, trzeba posprzątać ... / Et le bal est fini, il faut ranger ...

Kilka kostiumów i masek / Quelques déguisements et masques